Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm

Introdution

Price: Free

Phone: 02593504099

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: ttncvhc@ninhthuan.gov.vn

Address: To Hieu Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật sau

Map

Introdution

×

Cập nhật sau

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment