Quảng bá ấn phẩm du lịch Ninh Thuận tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư Vùng tại tỉnh Bình Định

05/02/2023 05/02/2023

1134 0

Quảng bá ấn phẩm du lịch Ninh Thuận tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư Vùng tại tỉnh Bình Định

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng tỉnh Ninh Thuận_ảnh internet

Ngày 05/02/2023, Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và xúc tiến đầu tư Vùng đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Gian hàng tỉnh Ninh Thuận

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đưa tin “Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Chiến lược phát triển bền vững về kinh tế biển…”

Ấn phẩm du lịch tại gian hàng tỉnh Ninh Thuận

Nhân dịp diễn ra sự kiện, nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Ninh Thuận đến với các đại biểu tham dự Hội nghị. Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận đã phối hợp, cung cấp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 50 bộ ấn phẩm du lịch, gồm: Cẩm nang, tập gấp, bản đồ du lịch để trưng bày tại gian hàng tỉnh Ninh Thuận.

Anh Quí-Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận

Bản đồ

Lịch trình mẫu