Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ Bàn, Buồng và Hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2021

15/11/2021 05/12/2021

129 0

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 17/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2021;

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ Bàn, Buồng và Hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2021:

1. Về đối tượng (tiêm đủ 02 liều vắc xin và liều thứ 2 đã tiêm hơn 14 ngày tính đến ngày 10/12/2021): Nhân viên phục vụ Bàn, Buồng của các khách sạn, nhà hàng, quán ăn; nhân viên hướng dẫn viên du lịch tại điểm của các doanh nghiệp du lịch và các cá nhân trong tỉnh có nhu cầu.

2. Về số lượng chiêu sinh:

a. Lớp nghiệp vụ phục vụ Bàn, Buồng: 35 học viên.

b. Lớp Hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 35 học viên.

3. Về thời gian đăng ký: Từ 15/11/2021 - 05/12/2021.

4. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận (số 484 đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: 0259. 3828511 gặp anh Nguyễn Xuân Hồ Vũ, phòng HC-TH).

Xem chi tiết thông báo tại đây

Bản đồ

Lịch trình mẫu