Khảo sát, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng Bác Ái

17/08/2023 355 0

Khảo sát, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng Bác Ái

Thực hiện thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Long Biên - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/7/2023 về công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bác Ái. Ngày 15/8/2023 Hiệp hội du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tham gia khảo sát, hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Bác Ái, xã Phước Bình, Vườn Quốc gia Phước Bình, phòng Quản lý Thể thao và Du lịch – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Các thành viên HHDL tỉnh trao đổi kinh nghiệm cùng lãnh đạo UBND xã Phước Bình

Mô hình nhà sàn đã đi vào phục vụ du khách

Ẩm thực cơm lam, gà nướng

Mô hình cổng Chapi I

Đoàn khảo sát khu vực cắm lều trại tại Vườn Quốc gia Phước Bình

Qua 01 ngày khảo sát hiện trạng cảnh quan, các điểm du lịch, mô hình nhà sàn, trái cây và các dịch vụ ẩm thực. Đoàn khảo sát đã có buổi trao đổi giữa các doanh nghiệp lữ hành, thành viên Hiệp hội du lịch và chính quyền và người dân làm dịch vụ du lịch tại xã Phước Bình. Nhằm đánh giá, trao đổi những mặt được và chưa được và những kinh nghiệm để lên kế hoạch triển khai trong năm 2023. Qua đánh giá và báo cáo của đoàn khảo sát và trao đổi của lãnh đạo xã Phước Bình về công tác phát triển du lịch cộng đồng, việc kết hợp giữa chính quyền và những hộ dân kinh doanh du lịch. Trong thời gian tới Hiệp hội du lịch tỉnh, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Vườn Quốc gia Phước Bình  phối hợp cùng xã Phước Bình, huyện Bác Ái xây dựng kế hoạch sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình và triển khai trong năm 2023 hình thành nên điểm du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái.

Thanh Bình-PGĐ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu