DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH NĂM 2021

13/04/2021 72 0

Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh du lịch Ninh Thuận; đặc biệt là giới thiệu Ninh Thuận là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh; Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, thu hút khách du lịch và phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ban quản trị cổng thông tin du lịch Ninh Thuận xin được gửi đến bạn đọc Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm 2021.

Download danh sách tại đây

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu