Nhìn lại hoạt động xúc tiến du lịch trong 7 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận

11/08/2021 3726 0

Nhìn lại hoạt động xúc tiến du lịch trong 7 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận

Tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của cả nước và tỉnh Ninh Thuận. Trong tình hình chung, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận đã tập trung nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả qua 7 tháng đầu năm 2021 như sau: Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch 584/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021; lắp bảng chỉ dẫn các điểm đến du lịch; xây dựng bảng thông tin du lịch; thiết kế lại cẩm nang du lịch, bản đồ du lịch, tập gấp thiệu du lịch Ninh Thuận; nâng cao chất lượng viết tin, bài trên Trang tin điện tử; tổ chức Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021. Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách du lịch đạt 1.123.709 lượt (đạt 152,7 % so CK, đạt 44,9% so KH). Trong đó: khách quốc tế đạt 9.988 lượt (đạt 62,4% so cùng kỳ, đạt 5% so KH); khách nội địa đạt 1.113.721 lượt (đạt 154,7% so CK , đạt 48,4% so KH). Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 710 tỷ đồng (đạt 189,3% so CK, đạt 47,3% so KH). Do bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong 7 tháng đầu năm 2021 phải tạm dừng thực hiện. Tuy vậy, những tháng đầu năm, Trung tâm cũng đã kịp thời triển khai nhiều kế hoạch, chương trình kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch như: xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP. HCM, tổ chức thành công Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với triển khai chương trình kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021, khảo sát các tuyến du lịch mới trên địa bàn tỉnh... nhằm mục đích khôi phục và đẩy mạnh phát triển du lịch sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.  

Về thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận tiếp tục triển khai: Tăng cường viết tin bài quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận trên các kênh truyền thông; Tổng kết cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021; Sửa chữa, bổ sung biển chỉ dẫn vào các khu, điểm du lịch; Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ VITM Hà Nội 2021; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ Bàn, lớp nghiệp vụ Buồng, lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Tiến hành khảo sát các tour, tuyến du lịch trong tỉnh; Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về du lịch Ninh Thuận thông qua các kênh truyền thông, báo, đài trong tỉnh và ngoài tỉnh, Cổng Thông tin du lịch Ninh Thuận và Ứng dụng du lịch Ninh Thuận trên điện thoại thông minh. Phối hợp phòng Quản lý thể thao và du lịch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện theo Phương án 2 của Phương án số 2517/PA-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về Phương án tăng trưởng du lịch trở thành một trong bốn trụ cột kinh tế của tỉnh năm 2021.

Phạm Thanh Bình - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu