Ninh Thuận: Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

31/08/2020 92 0

Sáng ngày 31/8, tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận chức công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Dương Thị Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Phú Dũng, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã công bố Quyết định số 168/QĐ-SVHTTDL ngày 24/8/2020 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận về việc điều động và bổ nhiệm bà Dương Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận chúc mừng đồng chí Dương Thị Thanh Tâm được nhận nhiệm vụ công tác trên cương vị mới và đề nghị đồng chí Tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cố gắng, trau dồi kiến thức, đoàn kết, đóng góp cho ngành du lịch ngày càng phát triển và cũng đề nghị viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận giúp đỡ đồng chí Tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Thị Thanh Tâm tiếp thu những ý kiến giao nhiệm vụ của cấp trên, đồng thời hứa trước lãnh đạo sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống của ngành, xây dựng đoàn kết nội bộ, cùng tập thể, lãnh đạo Trung tâm và viên chức đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu