THÔNG BÁO VÀ THỂ LỆ CUỘC THI: PHA CHẾ ĐỒ UỐNG VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

18/08/2020 79 0

- Thông báo tổ chức cuộc thi pha chế đồ uống: download

- Thông báo thể lệ cuộc thi pha chế đồ uống: download

- Thông báo tổ chức cuộc thi chế biến món ăn: download

- Thông báo thể lệ cuộc thi chế biến món ăn: download

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu