Address: 184 Ngo Gia Tu, P.Tan Tai, Tp. PR-TC, Ninh Thuan Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 0965.158.159

Email: tinhbanmaixanh200563@yahoo.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Phú Quỳnh

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)