Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0907655777

Address: 26-28 Phung Khac Khoan, PRTC, Ninh Thuan (gan cho Phuoc My) Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

CAFE - TRÀ SỮA MỘC TRÀ

Average Price / People : 15,000 đ - 30,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

26-28 Phung Khac Khoan, PRTC, Ninh Thuan (gan cho Phuoc My) Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0907655777

asd@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img