Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0936071122

Address: Lô TM 44.22 - Đường Cao Bá Quát (Khu K1), (Gần Chùa Ngọc Ninh) Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

BAMINO BAKERY & COFFEE

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Lô TM 44.22 - Đường Cao Bá Quát (Khu K1), (Gần Chùa Ngọc Ninh) Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0936071122

asd@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img