Open Time: 06:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0916393036

Address: 270/5 Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

GALA Coffee

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

270/5 Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0916393036

abc@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img