Address: 106 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 02596.268.016

Email: lananh18@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Xuân Quang

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)