Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0355063588

Address: Lô TM2 - Khu K1, đường Nguyễn Tri Phương, PRTC, Ninh Thuận Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

CAFE MILANO NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Lô TM2 - Khu K1, đường Nguyễn Tri Phương, PRTC, Ninh Thuận Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0355063588

kimhoai77@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img