Open Time: 06:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0914141219

Address: Đường Lê Thánh Tôn , Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

Trung Nguyên E-Coffee

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Đường Lê Thánh Tôn , Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0914141219

trungnguyene-coffee@ecoffee.phanrang

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img