late

Số 81 đường 16 tháng 4, P.Mỹ Bình, TP.PRTC, Ninh Thuận Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
trungtamttxtdlnt@gmail.com

Service

Description

Nhà hàng Lộc Ký

Near by

Map