Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Ninh Thuan Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
info@ninhthuantourist.com.vn

Service

Description

Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Near by

Map