• From date 27.03.2019
 • Days 7 Days
 • Total travel distance km
 • Places 29 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 07:30
  Free

  Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

 • 09:54
  Free

  Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 • 12:18
  Free

  Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 14:42
  Free

  Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 17:06
  1 000 000 đ

  Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 19:30
  Free

  Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 21:54
  500 000 đ

  Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Day 2 4 places
 • 07:30
  20 000 đ

  Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

 • 09:18
  ANH EM QUAN 200 000 đ

  Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 11:42
  Free

  Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

 • 14:06
  2 000 000 đ

  Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Day 3 4 places
 • 07:30
  Free

  Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 • 11:30
  Free

  Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 14:22
  Free

  Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

 • 16:46
  . 20 000 đ

  Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Day 4 4 places
 • 07:30
  Free

  Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

 • 11:30
  NHÀ HÀNG HOA THIÊN LÝ 400 000 đ

  Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 14:22
  1 000 000 đ

  Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

 • 16:46
  100 000 đ

  Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Day 5 4 places
 • 07:30
  . Free

  Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

 • 11:30
  . Free

  Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 14:22
  500 000 đ

  Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 16:46
  Free

  Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Day 6 3 places
 • 07:30
  Free

  Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

 • 09:54
  Free

  Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

 • 13:30
  Free

  Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Day 7 3 places
 • 07:30
  Free

  Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

 • 09:54
  500 000 đ

  Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 12:18
  Free

  Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.