• From date 27.03.2019
 • Days 5 Days
 • Total travel distance km
 • Places 17 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 5 places
 • 00:24
  Free

  Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

 • 07:30
  Free

  Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 • 11:30
  Free

  Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 18:00
  100 000 đ

  Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 21:12
  Free

  Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Day 2 3 places
 • 07:30
  Free

  Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 • 10:42
  Free

  Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

 • 13:54
  20 000 đ

  Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Day 3 3 places
 • 07:30
  Free

  Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

 • 10:42
  Free

  Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 • 15:30
  . 20 000 đ

  Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Day 4 3 places
 • 07:30
  Free

  Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

 • 10:42
  Free

  Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 • 13:54
  500 000 đ

  Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Day 5 3 places
 • 07:30
  Free

  Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

 • 08:42
  1 000 000 đ

  Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

 • 11:54
  500 000 đ

  Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.