Cơm gà Phước Thành

03 Trần Quang Diệu, TP. PR-TC Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
trungtamttxtdlnt@gmail.com
0259.3824712

Service

Description

Cơm gà Phan Rang

Near by

Map