Cơm gà Phước Thành

03 Trần Quang Diệu, TP. PR-TC Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
trungtamttxtdlnt@gmail.com
0259.3824712

Dịch vụ

Mô tả

Cơm gà Phan Rang

Những điểm lân cận

Bản đồ