Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021

24/05/2021
0
1675
Nhằm tuyển chọn những hình ảnh đẹp về quê hương, con người Ninh Thuận để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu và mời gọi du khách trong nước, quốc tế đến với Ninh Thuận. Thu hút sự quan tâm, tìm hiểu về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các điểm đến du lịch, hình ảnh vùng đất và con

Thể lệ Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021

27/05/2021
0
1675
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-TTTTXTDL ngày 21/5/2021 của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021 và Quyết định số 102/QĐ-TTTTXTDL ngày 24/5/2021 của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021

09/06/2021
0
1588
Nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh du lịch Ninh Thuận; đặc biệt là giới thiệu Ninh Thuận là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài t

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2021

09/06/2021
0
1701
Nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngà

Kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

15/10/2021
0
1289
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm phục hồi các hoạt động du lịch và thu hút du khách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Góp phần bình ổ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

22/11/2021
0
1234
          Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận đang tổ chức lựa chọn đơn vị để thực hiện thiết kế, in ấn các ấn phẩm Cẩm nang, Bản đồ, Tập gấp, Túi xách du lịch Ninh Thuận phát hành trong nước theo hình thức chào giá cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021.