Address: 03 Đoàn Thị Điểm Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 025936274999

Email: vanluxuryhotel@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách Sạn Hải Vân Luxury

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)