Address: Căn 15, lô N2, đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 0913195479

Email: abc@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thái Bảo 1

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)