Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận

28/04/2024 28/04/2024

286 0

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

Bản đồ

Lịch trình mẫu