Hội nghị ký kết, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025

14/11/2023 15/11/2023

846 0

Hội nghị ký kết, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025

 1. Đón Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa khảo sát sản phẩm du lịch tại Ninh Thuận

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14h30, ngày 14/11/2023.

- Địa điểm: Tháp Pô Klong Garai, Trang trại nho Ba Mọi, Làng nghề gốm Bàu Trúc.

- Thành phần:

+ Đại biểu Khánh Hòa: Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa; Lãnh đạo Hiệp Hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Đại biểu Ninh Thuận: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận; Lãnh đạo Hiệp Hội Du lịch Ninh Thuận; Lãnh đạo Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch.

2. Chương trình Hội nghị ký kết, hợp tác phát triển du lịch

- Thời gian: Từ 07h30 - 11h30, ngày 15/11/2023.

- Địa điểm: Hoàn Mỹ resort Ninh Chử, đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Thành phần: 150 đại biểu

+ Đại biểu Ninh Thuận (100 đại biểu): Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, địa phương; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận và phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

+ Đại biểu Khánh Hòa (50 đại biểu): Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; đại diện các Hãng Hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines các doanh nghiệp du lịch.

- Nội dung Hội nghị:

+ Giới thiệu tiềm năng du lịch Ninh Thuận và Khánh Hòa, các sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương.

+ Trao đổi, thảo luận các giải pháp liên kết, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận và Khánh Hòa.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận và Sở Du lịch Khánh Hòa ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch.

+ Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch.

* Xem KH Hội nghị ký kết, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 tại đây

Bản đồ

Lịch trình mẫu