Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Quảng Nam 2022

27/03/2022 27/03/2022

2100 0

Nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận tới các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước; qua đó tạo sự kết nối, hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Quảng Nam, các tỉnh lân cận và các thị trường trọng điểm. Đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận; thu hút khách du lịch và phục hồi tốc độ tăng trưởng của du lịch tỉnh nhà.  

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Quảng Nam năm 2022 sẽ được tổ chức vào lúc 08g00 ngày 27/3/2022 (Chủ Nhật), tại Khách sạn Mường Thanh Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bản đồ

Lịch trình mẫu