Hội thảo phát triển Du lịch Cộng đồng tỉnh Ninh Thuận năm 2021

09/04/2021 10/04/2021

5544 0

Nhằm mục đích:

          - Thông qua tổ chức Hội thảo nhằm huy động sự tham gia đóng góp của các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch về các giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng nói riêng và du lịch Ninh Thuận nói chung trong bối cảnh bình thường mới sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, nhằm thực hiện mục tiêu vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

- Giới thiệu, quảng bá các điểm đến, các sản phẩm du lịch Ninh Thuận trong đó có du lịch cộng đồng; đồng thời, công bố các chương trình kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh, góp phần thu hút khách và khôi phục đà tăng trưởng khách du lịch của tỉnh trong năm 2021.

Kính gửi đến quý đọc giả các bài viết liên quan: 

Ninh Thuận: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với kích cầu du lịch

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu: Phát triển du lịch cộng đồng bền vững, chia sẻ hài hòa lợi ích và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ở Ninh Thuận

Bản đồ

Lịch trình mẫu