Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023

13/06/2023 18/06/2023

1719 0

Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023

- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

- CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN DIỄN RA:

- CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ, KÍCH CẦU DU LỊCH, KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM MỚI PHỤC VỤ LỄ HỘI

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”

- Các chương trình tour tham quan TẠI ĐÂY

- Thông báo: Điều chỉnh một số nội dung tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023

- Thông cáo Báo chí: Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho -Vang Ninh Thuận năm 2023

Bộ sưu tập ảnh "Ninh Thuận nơi ta đến"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giàn Nho đẹp” năm 2023 tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Ẩm thực tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2023

      + Thông báo số 02 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ II – 2023

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Giàn Nho đẹp" năm 2023 tại Ninh Thuận

Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Trái cây huyện Ninh Sơn lần thứ I năm 2023

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Raglai trên địa bàn huyện Bác Ái chào mừng hưởng ứng Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023

      + Điều chỉnh thời gian và bổ sung nội dung tổ chức ngày hội Văn hóa Raglai huyện Bác Ái năm 2023

Kế hoạch tổ chức Famtrip và Tọa đàm xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng xã Phước Bình-huyện Bác Ái

Điều lệ Giải đua ô tô - Mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023

Kế hoạch tổ chức Giải đua xe đạp Ninh Thuận - Bình Thuận năm 2023

Các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền về Lễ hội Nho - Vang

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

Bản đồ

Lịch trình mẫu