Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023

03/11/2023 05/11/2023

Khu vực Tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

998 0

Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023

KẾ HOẠCH: Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 xem tại đây

Clip Trailer Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 xem tại đây

Bản đồ

Lịch trình mẫu